Thứ 6 Ngày 21/09/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng huyện Kim Bảng năm 2018

Ngày 18/9/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng huyện Kim Bảng”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ I, phòng Nghiệp vụ II - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

      Ngày 18/9/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng huyện Kim Bảng”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ I, phòng Nghiệp vụ II - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí  Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

      Tham dự lớp tập huấn có 109 đồng chí là Lãnh đạo, ủy viên, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn được nghiên cứu 04 chuyên đề gồm: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện từ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay; Những vấn đề cần nắm vững trong Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định giám sát trong Đảng; Quy định số 01 - QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.

      Thông qua lớp tập huấn nhằm xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện sáu nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng. Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng từ huyện đến cơ sở và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác