Thứ 5 Ngày 06/09/2018

Quán triệt, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh

Sáng 6/9, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

      Sáng 6/9, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và tập huấn, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

      Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Vũ Văn Năm, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội bộ, Bộ Công an; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản trong diễn tập KVPT tỉnh; nắm bắt khái quát ý định diễn tập KVPT tỉnh năm 2018; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập KVPT tỉnh. Đồng thời, được tập huấn, bồi dưỡng những nội dung cơ bản trong công tác diễn tập: Những vấn đề mới về âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch chống phá và tiến công xâm lược Việt Nam; tổ chức, phương pháp diễn tập KVPT tỉnh, những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị diễn tập; hướng dẫn một số nội dung của cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong diễn tập KVPT tỉnh; hướng dẫn nhiệm vụ, phương pháp tổ chức thực hiện của khung tập trong diễn tập KVPT tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Phát biểu giao nhiệm vụ diễn tập cho thành phần tham gia diễn tập, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều nội dung mới, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật tham gia. Mục đích diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo KVPT Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; chỉ thị; kế hoạch về diễn tập KVPT tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, xác định rõ trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập, bảo đảm bí mật, an toàn, tiết kiệm. Các cương vị diễn tập tuân thủ nghiêm nội dung, chương trình, quy trình, quy định diễn tập, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chuẩn bị nội dung sát, đúng tình hình thực tiễn, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh thực hiện chu đáo công tác chuẩn bị văn kiện, các yếu tố, điều kiện diễn tập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; huyện Thanh Liêm, Kim Bảng tham gia diễn tập KVPT tỉnh chủ động tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập, đảm bảo sát thực tế, an toàn tuyệt đối; gắn diễn tập với xây dựng công trình phòng thủ, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích  xuất sắc; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; xây dựng, củng cố hệ thống công trình quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác