Thứ 2 Ngày 06/08/2018

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Đoàn cán bộ, công chức và người lao động làm công tác kiểm tra trong tỉnh về nguồn thăm Di tích Ban Kiểm tra Trung ương tại Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), trong 02 ngày 03-04/8/2018, Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Hà Nam tổ chức cho Đoàn cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh hành trình về nguồn, thăm Di tích nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương tại Định Hóa, Thái Nguyên (tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng) và trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

      Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018), trong 02 ngày 03-04/8/2018, Lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Hà Nam tổ chức cho Đoàn cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh hành trình về nguồn, thăm Di tích nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương tại Định Hóa, Thái Nguyên (tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng) và trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.

      Qua chuyến đi về nguồn giúp cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra Đảng trong tỉnh ôn lại quá trình lịch sử phát triển, cống hiến và trưởng thành của ngành kiểm tra đảng, thấy rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong 70 năm qua và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đồng thời động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, công chức và người lao động làm công tác kiểm tra đảng trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bản lĩnh và trình độ năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gắn bó hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Văn phòng UBKT

Các tin khác