Thứ 6 Ngày 03/08/2018

Hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng 31/7/2018, tại phòng họp Văn phòng điều tra Công an tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Dự và làm việc có đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Hợi, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

      Sáng 31/7/2018, tại phòng họp Văn phòng điều tra Công an tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Dự và làm việc có đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Hợi, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm viêc với Đảng ủy Công an tỉnh

      Theo báo cáo, năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin tố giác, tin báo về tội phạm, đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC. Đảng ủy cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định số 01-QĐ/CQCSĐT, ngày 24/4/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại các đơn vị điều tra 2 cấp. Kết quả năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 Công an tỉnh đã tiếp nhận 762 tin, đã giải quyết 664/762 tin (đạt 87,14%), trong đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 282 tin, ra quyết định không khởi tố 355 tin,tạm đình chỉ 23 tin, chuyển cơ quan khác 04 tin còn tiếp tục xác minh 98 tin. Đồng thời, đã chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện kiến nghị của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương trong đó có 47 tin tố giác về tội phạm tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do nguyên nhân chủ quan, khách quan nhất là các văn bản QPPL chưa hướng dẫn cụ thể...

      Sau buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Hợi, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp thu các ý kiến đã trao đổi để có các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thời gian tới./.

Lê Phú Mẫn - Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam

 

Các tin khác