Thứ 4 Ngày 01/08/2018

BCĐ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp triển khai nhệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

      Chiều 31/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp, ban, ngành, đoàn thể đã quan tâm củng cố, xây dựng và phát triển TCĐ, đoàn thể trong các DN bằng những biện pháp như: tích cực tuyên truyền, vận động DN thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về củng cố phát triển TCĐ, đoàn thể trong DN; tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, không để xảy ra đình công, lãn công, bỏ việc tập thể trong DN.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

      Cùng đó, các cấp ủy, TCĐ chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện tình hình của từng loại hình DN, duy trì nền nếp sinh hoạt; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của TCĐ, nâng cao chất lượng đảng viên cho các TCĐ trong các DN... Số lượng TCĐ, đoàn thể, số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DN của tỉnh tăng.

      6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát triển mới 4 TCĐ, 18 tổ chức công đoàn, 1 tổ chức đoàn thanh niên trong các DN; bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 133 quần chúng ưu tú, kết nạp mới 66 đảng viên; kết nạp mới 3.343 đoàn viên công đoàn…Đến nay, toàn tỉnh có 108 TCĐ trong doanh nghiệp với 3.120 đảng viên; 435 tổ chức công đoàn cơ sở với 66.504 đoàn viên; 78 tổ chức đoàn thanh niên với 2.904 đoàn viên và 16 tổ chức cơ sở hội cựu chiến binh với 241 hội viên.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, thành viên BCĐ phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

      Tại hội nghị, các thành viên BCĐ thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được trong việc phát triển TCĐ, đoàn thể 6 tháng đầu năm; làm rõ trách nhiệm của thành viên BCĐ, cơ quan chức năng trong phối hợp, tuyên truyền, vận động thành lập các TCĐ, đoàn thể trong DN; đánh giá vai trò, chất lượng hoạt động của các TCĐ, đoàn thể trong DN…

      Tổng hợp ý kiến các thành viên BCĐ và trên cơ sở xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của BCĐ, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ yêu cầu: Khắc phục hành chính hóa, linh hoạt trong việc phát triển TCĐ, đoàn thể trong DN; thành viên BCĐ phải chủ động, nắm rõ trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Phải đảm bảo được mục tiêu Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy là tập trung phát triển số lượng, nâng cao chất lượng TCĐ, đoàn thể trong DN đi liền với đó là nâng cao số lượng đảng viên, đoàn viên.

      Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu kiện toàn BCĐ; rà soát, đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đảm bảo mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 06. Các đồng chí bí thư cấp ủy, thành viên BCĐ trực tiếp chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các chủ DN thành lập các TCĐ, đoàn thể bằng các biện pháp phù hợp; hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các TCĐ, đoàn thể trong DN. Trong thành lập mới TCĐ phải coi trọng chất lượng và gắn với củng cố TCĐ trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên phải đảm bảo chất lượng, nhất là phát huy tính tiền phong gương mẫu…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác