Thứ 5 Ngày 26/07/2018

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; chiều 25/7/2018, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2018; chiều 25/7/2018, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua năm 2018 phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

      Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà các đơn vị trực thuộc khối đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm, nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất khi được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1185/QĐ-UBND, ngày 09/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Văn phòng UBKT Tỉnh ủy

Các tin khác