Thứ 2 Ngày 09/07/2018

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 6/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

      Sáng 6/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

      6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS. Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương, đơn vị, cụ thể như: KTGS các nội dụng nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2035 và việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18 -CT/TU, ngày 19/8/2013 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, công tác cán bộ, quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng và quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Hà Nam...

      UBKT các cấp tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung xem xét, giải quyết, đơn thư tố cáo đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng được tiến hành kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình có tác dụng giáo dục cao; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình TCĐ, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, UBKT các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 223 TCĐ và 321 đảng viên. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp tiến hành giám sát 162 TCĐ và 311 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật 63 đảng viên (giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2017). Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

      Nhiệm vụ trọng tâm công tác  6 tháng cuối năm 2018 được UBKT các cấp xác định: Tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở,  dự báo tình hình phức tạp có thể nảy sinh; kịp thời phát hiện, kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo TCĐ, đảng viên (nếu có), không để xảy ra vụ việc bức xúc, nổi cộm..

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của UBKT các cấp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tích cực chủ động tham mưu, thực hiện công tác KTGS năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị xây dựng chương trình KTGS năm 2019 sát yêu cầu, tình hình thực tế; tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ theo tinh thần NQ Trung ương 7; đôn đốc, thực hiện các kết luận sau các cuộc KTGS. Trước yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn đồng chí Phạm Sỹ Lợi yêu cầu cán bộ ngành UBKT các cấp cần phải không ngừng nỗ lực, cố gắng hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác