Thứ 6 Ngày 06/07/2018

Huyện uỷ Kim Bảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 5/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến vào các nội dung tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII.

     Ngày 5/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến vào các nội dung tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII. Về dự và chỉ đạo Hội nghị: đồng chí Phạm Tư Lành, TVTU, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy;  đại biểu huyện gồm các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ HU, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy.

     Thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy báo cáo đánh giá kết quả thực thiện công 6 tháng đầu năm 2018. Huyện ủy Kim Bảng đã tích cực đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác bồi dưỡng lí luận chính trị, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Toàn huyện đã mở 2 lớp đối tượng  kết nạp đảng cho 118 quần chúng.  Kết nạp 44 đảng viên mới. Kiện toàn 11 chức danh cán bộ cơ sở. 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức tốt Đại hội nhiệm kì 2018- 2020. Trên lĩnh vực kinh tế, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng sản xuất công nghệ cao, thu hút các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quản lí đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,4% so với cùng kì. Thu ngân sách nhà nước đạt 79,8% kế hoạch năm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 2000 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kì năm 2017. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

     Đ/c Lê Anh Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được chăm lo thường xuyên và ngày càng vững mạnh. Phát huy những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị  quyết Trung ương 7 (khóa XII); nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn xóm; công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT theo đúng kế hoạch; giải quyết gọn các vụ việc, đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; xử lý các vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn thôn, xóm; thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên...tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Nông nghiệp chuyển trọng tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa; tập trung tích tụ ruộng đất sản xuất nông sản sạch; duy trì thực hiện các mô hình, cánh đồng mẫu; phát triển chăn nuôi; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản (quản lý quy hoạch đất, xử lý các vi phạm,…); đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, đặc biệt dự án khu du lịch Tam Chúc; chấn chỉnh các vi phạm tại các cụm công nghiệp; giải tỏa hành lang an toàn giao thông; quản lý chặt chẽ đầu tư, chú trọng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách; tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngân sách; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Thành lập trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, sáp nhập Trung tâm y tế với Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu kiện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác