Thứ 5 Ngày 05/07/2018

BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Chiều 4/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều 4/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội (KT-XH) của tỉnh cơ bản ổn định, phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,64%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Xuất khẩu tăng cao. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.500 tỷ đồng (tăng 8% so cùng kỳ). Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; công tác y tế, giáo dục, chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Huyện Duy Tiên được công nhận đạt chuẩn NTM. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện.

Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chủ động, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và đánh giá nghiêm túc kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, dân vận và kiểm tra, giám sát. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 223 tổ chức đảng (TCĐ) và 321 đảng viên; kiểm tra 1 TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 162 TCĐ và 311 đảng viên; thi hành kỷ luật 63 đảng viên.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả
công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII.

BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất bổ sung giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6,7 khóa XII, các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Cùng đó, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần, nội dung các nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt đầy đủ, kịp thời tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tăng cường vai trò tự giám sát của MTTQ, HĐND; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể.

Mặt khác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT- XH năm 2018; bổ sung những giải pháp thiết thực thực hiện hiệu quả một số dự án trọng tâm của tỉnh, tập trung thu hút nguồn lực xây dựng đô thị, NTM, thực hiên nghiêm túc các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý đất đai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ về những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy các cấp, từ đó đồng thuận nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, tham gia đóng góp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác