Thứ 3 Ngày 05/06/2018

Huyện ủy Kim Bảng: Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 5/6, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Sáng 5/6, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, nhân dân huyện Kim Bảng đã đoàn kết, thi đua, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực NQ Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Cụ thể, có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với bình quân 3 năm theo NQ đại hội, đặc biệt có 7/19 chỉ tiêu ước đến năm 2018 vượt mục tiêu NQ đại hội. Kinh tế duy trì mức độ tăng trưởng khá và ổn định; sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh- quốc phòng được giữ vững; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. 100% các xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), huyện cũng đã hoàn thành các tiêu chí công nhận huyện NTM… Có được kết quả trên là do cấp ủy các cấp trong huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Cụ thể: Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, triển khai NQ đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là NQ Trung ương 6, chương trình hành động số 54 và các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy. Chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Cùng đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của huyện luôn chú trọng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhiều năm liền Kim Bảng được ghi nhận, đánh giá là đơn vị có phong trào thi đua toàn diện, xuất sắc, dẫn đầu khối các huyện, thành phố trong tỉnh.

Để thực hiện tốt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Kim Bảng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đề ra như: thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách tăng bình quân 16,4%/năm đến năm 2020 đạt trên 500 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới bình quân trên 3.550 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,62%/năm…Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh đạt trên 50%; kết nạp đảng viên (ĐV) mới bình quân 153 ĐV/năm; cơ sở đoàn, hội vững mạnh…

Đạt được những mục tiêu trên, Huyện ủy Kim Bảng xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ và ĐV; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện tốt NQ của cấp ủy các cấp, 5 NQ chuyên đề, chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy, các nghị quyết Trung ương 4,5,6,7, khóa XII; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội Đảng các cấp đã đề ra bằng các giải pháp: phát huy thế mạnh của vùng, chú trọng phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp và làng nghề; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả; nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM, Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường chăm lo phát triển y tế- giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh- quốc phòng…

Tin,ảnh: Nguyễn Hằng

Các tin khác