Thứ 3 Ngày 22/05/2018

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham dự Hội nghị tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ VII, năm 2018

Trong 02 ngày 16-17/5/2018, đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam do đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VII tại thành phố Ninh Bình do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức.

Trong 02 ngày 16-17/5/2018, đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam do đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc bộ lần thứ VII tại thành phố Ninh Bình do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức.

Đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam nhận cờ
đăng cai Hội nghị tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ VIII, năm 2018

Đây là hội nghị thường niên mỗi năm tổ chức 2 lần vào đầu năm và cuối năm luân phiên trong 10 Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ nhằm đánh giá tình hình, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan các tỉnh, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, phương pháp hoạt động hiệu quả của các đơn vị.

Đồng chí Lại Văn Hanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị.

Các phát biểu tham luận tại Hội nghị tập trung trao đổi những kinh nghiệm gắn với điều kiện thực tiễn ở địa phương về nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy Khối các cơ quan trong tình hình mới; phản ánh một số nội dung còn bất cập trong Quy định 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối cơ quan các tỉnh, thành phố và đề xuất kiến nghị, giải pháp khắc phục; thống nhất nhấn mạnh trọng tâm công tác trong thời gian tới là tiếp tục tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh,
thành phố Cụm Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ VII, năm 2018

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Ninh Bình đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội nghị tọa đàm lần thứ VIII, năm 2018 cho Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị tọa đàm vào 10/2018.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

 

Các tin khác