Thứ 5 Ngày 17/05/2018

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Chiều ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2018. Dự buổi Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng Giáo dục LLCT - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên BTV, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Chiều ngày 16/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2018. Dự buổi Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng Giáo dục LLCT - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên BTV, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy; các đồng chí giảng viên cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu.

Lớp bối dưỡng đảng viên mới có 67 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong khối. Trong thời gian 8 ngày, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng; vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng…

Phát biểu bế giảng đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; phát huy tính tiên phong, gương mẫu; tích cực rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất trên các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư TT Đảng ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp học.

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới./.

                                          Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác