Thứ 5 Ngày 17/05/2018

BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Duy Tiên về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Chiều 16/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Duy Tiên về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều 16/5, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Duy Tiên về đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Báo cáo của Huyện ủy Duy Tiên trình bày tại hội nghị cho thấy: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã chủ động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành nhiều thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 3 năm (2016-2018), bức tranh kinh tế xã hội của Duy Tiên có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân mỗi năm đạt trên 1.254 tỷ đồng, tăng bình quân 1,86%/năm; công nghiệp tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 66,39%; thu cân đối ngân sách ước đạt 89,8% so với chỉ tiêu đại hội. Năm 2017, huyện về đích NTM và được Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại IV. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp, giao thông, xây dựng hạ tầng đô thị và công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo đạt nhiều thành tích nổi bật. Quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Duy Tiên cũng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền sâu sát, quyết liệt, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ, một số chỉ tiêu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp còn đạt thấp so với mục tiêu Đại hội. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hoạt động tôn giáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa có lúc chưa sâu sát. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Giám đốc Sở Công thương đóng góp ý kiến với huyện Duy Tiên về kết quả giữa nhiệm kỳ đại hội.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Huyện ủy Duy Tiên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp theo hướng bền vững; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; phấn đấu xây dựng huyện  trở thành thị xã trước năm 2020; tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Làm rõ những nội dung được nêu trong báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cho rằng, Duy Tiên cần đánh giá kỹ hơn những kết quả đạt được gắn với những giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Nửa nhiệm kỳ còn lại, huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, cần coi trọng việc huy động mọi nguồn lực phục vụ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đô thị...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả huyện Duy Tiên đạt được trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, còn một số tồn tại chưa được nêu trong báo cáo, kết quả nhìn chung chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng và sự quan tâm của tỉnh (chuẩn bị hậu cần cho phát triển khu công nghiệp; chưa quyết liệt trong thực hiện tinh giản biên chế). Huyện cần có giải pháp để khắc phục những hạn chế; đồng thời, tiếp tục phân tích, đánh giá, nhận diện rõ về các vấn đề phát triển nông nghiệp, phát triển chăn nuôi bò sữa, dịch vụ, thương mại… phù hợp với thực tế của địa phương. 

Tiếp tục định hướng, chuẩn bị tốt hậu cần cho phát triển công nghiệp; tăng tỷ trọng dịch vụ đúng với tiềm năng của huyện; quan tâm đầu ra cho sản phẩm làng nghề, thiết kế và chỉnh trang đô thị; tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao và hoàn thiện tiêu chí NTM mà huyện còn nợ; tăng cường quảng bá phát huy giá trị di tích văn hóa... Đặc biệt trong thời gian tới huyện cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, sắp xếp lại bộ máy tổ chức cán bộ tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguồn Báo Hà Nam

 

 

Các tin khác