Thứ 6 Ngày 20/04/2018

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng: Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II, năm 2018

Chiều ngày 12/4/218, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018.

Chiều ngày 12/4/218, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Đại biểu UBKT tỉnh ủy có đồng chí Lại Thị Hồng Ngọc - Ủy viên UBKT, Trưởng phòng Nghiệp vụ I; các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vị I, Văn phòng UBKT tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Quý I năm 2018, UBKT Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình. Tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng (TCĐ) và 08 đảng viên về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Huyện ủy về công tác đảm bảo an ninh trật tự, quân sự, quốc phòng địa phương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 đồng chí. UBKT Huyện ủy kiểm tra 06 TCĐ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 03 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; 03 tổ chức về việc lập dự toán và thu chi đảng phí với 945 đảng viên. Kết quả các TCĐ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát theo quy định. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 03 đồng chí Thường trực Đảng ủy trong thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 08 TCĐ; giám sát 08 TCĐ về thực hiện các chương trình, Chỉ thị, nghị quyết của đảng; thi hành kỷ luật khiển trách 07 đồng chí vi vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 11 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 04 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 29 TCĐ về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Nhà nước; kiểm tra 14 TCĐ và 250 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đảng phí…

Đ/c Lại Hồng Ngọc - Trưởng phòng Nghiệp vụ I - UBKT Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của đồng chí Lại Thị Hồng Ngọc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đề nghị các xã, thị trấn rà soát, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng trong quý II năm 2018, đôn đốc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiện toàn Phó Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở đảm bảo quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc những trường hợp đảng viên, TCĐ vi phạm kỷ luật Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo./.

Các tin khác