Thứ 5 Ngày 19/04/2018

Công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 tại Hà Nam

Chiều 18/4, Đoàn kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với Tỉnh ủy để công bố Quyết định thành lập đoàn và Kế hoạch kiểm tra đối với BTV Tỉnh ủy Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Chiều 18/4, Đoàn kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với Tỉnh ủy để công bố Quyết định thành lập đoàn và Kế hoạch kiểm tra đối với BTV Tỉnh ủy Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; Bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc làm việc với đoàn.

Theo quyết định trên, Đoàn kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Đoàn sẽ có báo cáo kết quả với Bộ Chính trị trong quý IV/2018.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 714 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Việc kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 từ thực tiễn là hết sức cần thiết. Qua đó làm rõ, đưa ra báo cáo đánh giá kết quả đạt và chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Về nội dung kiểm tra, Đoàn sẽ tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghị quyết và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các Ban Đảng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; đánh giá những biểu hiện suy thoái trong thực tiễn ở Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, kiểm tra kỹ kết quả thực hiện 4 nhóm giải pháp trong nghị quyết đã nêu cũng như kết quả thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Trong thời gian qua, công tác phê bình và tự phê bình tại một số nơi vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc phê bình, tự phê bình còn hình thức, nể nang, chưa sâu sắc và chưa dành nhiều thời gian cho việc đánh giá, kiểm điểm… Do vậy, quá trình kiểm tra phải có sự trao đổi thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất vấn đề cần giải quyết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở nội dung, thời gian như đã nêu trong kế hoạch của Đoàn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, sau buổi làm việc hôm nay, địa phương xác định lịch trình thời gian và các đơn vị để kiểm tra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang tiếp thu nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu những nội dung yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Tỉnh sẽ nghiêm túc triển khai chuẩn bị đầy đủ các nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra thống nhất lịch trình cụ thể, đảm bảo đúng tiến độ thời gian yêu cầu, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác