Thứ 3 Ngày 17/04/2018

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

Chiều ngày 13/4/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Trần Đức Thuần, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Chiều ngày 13/4/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018. Đồng chí Trần Đức Thuần, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong quý I, ban tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nổi bật là: triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Lương Khánh Thiện; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018 và hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; định hướng tuyên truyền các nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tình hình phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội – an ninh quốc phòng năm 2017 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh... Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức. Trong quý I, toàn tỉnh đã mở được 17 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng với tổng số 1.290 học viên.

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả, kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Đồng chí  Trần Đức Thuần - UVBTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Đức Thuần, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: ban tuyên giáo các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 và đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội; chỉ đạo sát việc mua và đọc báo Đảng ở cơ quan, địa phương, đơn vị; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tập trung vào việc xây dựng các mô hình học và làm theo Bác, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; tổ chức tốt hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018;...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác