Thứ 2 Ngày 16/04/2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 50 quần chúng ưu tú của 22 tổ chức cơ sở đảng.

Sáng ngày 16/4/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho 50 quần chúng ưu tú của 22 tổ chức cơ sở đảng.

Đến dự buổi lễ khai giảng có đồng chí Lại Văn Hanh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Văn Hanh -Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác phát triển Đảng tại Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nói riêng, nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Trong khóa học, các học viên sẽ được nghiên cứu 05 chuyên đề lý luận cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những vấn đề cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên.

 Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập; học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhắc nhở mỗi học viên cần phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu tài liệu, liên hệ cụ thể với nhiệm vụ của bản thân tại cơ quan, đơn vị công tác để có kết quả học tập tốt nhất. Đồng thời các học viên phải xác định cho mình động cơ đúng đắn, trong sáng để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN; không ngừng tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn trong công tác và học tập, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị.

Một số hình ảnh Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Đồng chí Lại Văn Hanh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

 

Các tin khác