Thứ 4 Ngày 04/04/2018

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh đoàn Hà Nam

Sáng 3/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn về tình hình tổ chức, bộ máy; kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Sáng 3/4, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn về tình hình tổ chức, bộ máy; kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Theo báo cáo của BTV Tỉnh đoàn về tình hình tổ chức, bộ máy, Tỉnh đoàn hiện có 8 đơn vị trực thuộc, trong đó, 6 phòng, ban và 2 đơn vị sự nghiệp (Nhà thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên). Tính đến 10/3/2018, tổng số cán bộ, công chức, người lao động hiện tại là 30 người, trong đó 2 hợp đồng ngắn hạn, 27 biên chế và HĐ 68.

Đồng chí Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam trình bày báo cáo tại hội nghị

Về kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên với nhiều nội dung hình thức phong phú như thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, các buổi tọa đàm, đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên thanh niên…

Hai phong trào cách mạng lớn của Đoàn là “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”, được triển khai quy mô gắn với thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của năm. Trong năm, toàn tỉnh đã đảm nhận 414 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi gần 2 tỷ đồng. Các hoạt động xây dựng NTM và đô thị văn minh được tập trung tổ chức thực hiện gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương: Hỗ trợ cho 41 hộ nghèo với số tiền 180 triệu đồng theo chương trình “Cùng nông dân thoát nghèo”; thành lập 81 CLB thanh niên phát triển kinh tế cấp xã để trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm…tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân được chú trọng quan tâm. Trong năm 2017, đã kết nạp mới trên 8.800 đoàn viên; giới thiệu 3.383 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.

Năm 2018, BTV Tỉnh đoàn xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền về NQ đại hội đoàn, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đoàn các cấp. Tăng cường giáo dục cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên; tổ chức các mô hình rèn luyện và phát triển kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Triển khai hiệu quả các hoạt động sáng tạo, đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nâng cao chất lượng đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở; phấn đấu trong năm 2018 kết nạp được trên 7 nghìn đoàn viên mới, phát triển thêm 10 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Tại hội nghị, đại diện Tỉnh đoàn Hà Nam và các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những nét đổi mới trong phương thức hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm qua; vai trò của tổ chức đoàn trong việc định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tình hình đầu tư của Nhà thiếu nhi tỉnh, TT hoạt động thanh thiếu niên để đề xuất phương án cụ thể tiến tới sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung triển khai, cụ thể hóa NQ đại hội đoàn các cấp gắn với thực hiện NQ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy; tích cực tham gia phát triển KTXH. Tăng cường đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các hiệp hội, các tổ chức kinh tế.

Về việc thực hiện các NQ TW 6, đồng chí đề nghị BTV Tỉnh đoàn phải có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện, tinh thần chung là phải tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế. Đồng thời, phải xây dựng đề án cụ thể cho việc sáp nhập hai đơn vị trực thuộc là Nhà thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, từ đó bố trí hợp lý nguồn nhân sự và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất…

Nguồn "hanamtv.vn"

 

 

 

 

 

Các tin khác