Thứ 6 Ngày 30/03/2018

Hội nghị Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Chiều ngày 28/3/2018, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903 - 2018) của tỉnh tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 28/3/2018, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903 - 2018) của tỉnh tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Tổ chức chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban Tổ chức phát biểu tại hội nghị

Hội nghị thông qua Kế hoạch số 60 - KH/TU, ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện”; Quyết định số 505 - QĐ/TU, ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện; thống nhất 6 nội dung kỷ niệm bao gồm: Biên soạn, phát hành tài liệu và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lương Khánh Thiện; tổ chức hội thảo khoa học quy mô cấp bộ "Đồng chí Lương Khánh Thiện - cuộc đời và sự nghiệp; biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lương Khánh Thiện - cuộc đời và sự nghiệp”; xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện tại khuôn viên Đền thờ các anh hùng liệt sỹ của tỉnh; xây dựng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Lương Khánh Thiện; tổ chức lễ dâng hương, lễ kỷ niệm vào dịp kỷ niệm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (tháng 10/2018). Đồng thời, yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức căn cứ nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, là dịp tri ân và vinh danh những cống hiến của đồng chí Lương Khánh Thiện với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác