Thứ 4 Ngày 07/02/2018

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2

Chiều 6/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2, đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều 6/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2, đánh giá kết quả công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đánh giá hoạt động tháng 1, phiên họp đã thảo luận nêu bật kết quả đạt được của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực giám sát đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, công tác tiếp công dân và hoạt động điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; tăng cường giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, việc ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa nội dung quy phạm pháp luật… 

Phiên họp cũng làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác tháng 1 như: việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số sở, ngành, địa phương; trả lời chất vấn của địa biểu chất vấn của đại biểu còn chậm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát và báo cáo việc thực hiện còn hạn chế; triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh chưa kịp thời… 

Trên cơ sở đó, phiên họp đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Mậu Tuất năm 2018; tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; tăng cường  giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh thông báo tình hình các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 1/2018.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần sớm khắc phục những hạn chế trong công tác đã được phiên họp chỉ ra. Trong đó, UBND tỉnh tiếp tục tập trung đôn đốc, triển khai kế hoạch thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu tại kỳ họp liên quan đến đời sống của người dân như: vệ sinh môi trường, rác thải, nước sạch sinh hoạt... 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm tháng 2, trong đó có việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các chỉ tiêu về môi trường, an sinh xã hội; quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị văn bản về tổ chức Tết Mậu Tuất năm 2018; các Ban HĐND tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên, phối hợp giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; chuẩn bị các nội dung giải trình trong phiên họp tháng 3 Thường trực HĐND tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác