Thứ 4 Ngày 31/01/2018

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Chiều 29/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Chiều 29/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo.

Năm 2017, cán bộ, đảng viên (CBĐV) Văn phòng Tỉnh ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Đặc biệt, đơn vị đã chỉ đạo đổi mới tác phong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát (KTGS).

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chương trình công tác tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Công tác tham mưu, thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cụ thể, đã phối hợp tham mưu cấp ủy tổ chức trên 40 hội nghị ban chấp hành (BCH), ban thường vụ (BTV) nghe thảo luận, cho chủ trương về nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội (KT-VH-XH) và tình hình kết quả thực hiện các chủ trương, kết luận của BTV Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình làm việc của Tỉnh ủy với các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà đầu tư trong và ngoài nước về thăm, làm việc với tỉnh...

Cùng đó, đơn vị đảm bảo tốt công tác đón, tiếp công dân đến liên hệ công tác tại trụ sở Tỉnh ủy và an ninh trật tự, nội vụ trong cơ quan. Năng lực tham mưu, phục vụ về tài chính đảng, hành chính, quản trị, lưu trữ, bảo mật... ngày được nâng cao. Năm 2017, 7/7 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong đó có 2 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên.

Năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy xác định: tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đặc biệt là 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Tham mưu giúp BCH, BTV Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác, chương trình KTGS năm 2018.

Phối hợp tham mưu giúp BTV, Thường trực Tỉnh ủy xây dựng, thẩm định, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, kết luận; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh; chủ động phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các hội nghị của BCH, BTV Tỉnh ủy họp định kỳ, đột xuất, các hội nghị học tập, quán triệt, sơ tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định, biên tập, soạn thảo các văn bản... đảm bảo kịp thời, chất lượng.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 đơn vị phải tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, KTGS trên tinh thần quán triệt thực hiện các nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu sát, đúng với tình hình thực tế; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác