Thứ 6 Ngày 19/01/2018

Hội nghị Tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Chiều 18-01, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo.

Chiều 18-01, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị

Năm 2017, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”; “Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017” của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị thành viên ban chỉ đạo, các địa phương chủ động đưa công tác thông tin đối ngoại vào chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch triển khai tốt công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí; phối hợp triển khai tốt nhiều hoạt động tiêu biểu như: Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam, 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ; tuyên truyền các Lễ hội, hoạt động xúc tiến đầu tư; những thành tựu của đất nước và của tỉnh qua 30 năm đổi mới; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại: các chuyến thăm cấp Nhà nước của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”; “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”; Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ cấp cao APEC...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2017; đề nghị Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tích cực, chủ động trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; tập trung nguồn lực để quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh góp phần đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của BCĐ. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018 tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, vấn đề Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng; tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu cân đối thu, chi ngân sách tỉnh...Chính vì vậy, BCĐ công tác thông tin đối ngoại cần chủ động làm tốt công tác phối hợp giữa các đồng chí là thành viên BCĐ và với các địa phương, cơ quan, đơn vị; phương thức thông tin cần nhanh, kịp thời, chính xác, đặc biệt là tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài; chủ động nắm tình hình, đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai lệch, cung cấp thông tin chính thống góp phần định hướng dư luận, ổn định chính trị, phát triển kinh tế văn hóa - xã hội.

Phòng tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác