Thứ 6 Ngày 29/12/2017

Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Hà Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Sáng ngày 27/12/2017, tại hội trường Viễn thông Hà Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Thành phần tham gia gồm các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc Viễn thông Hà Nam.

Sáng ngày 27/12/2017, tại hội trường Viễn thông Hà Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Thành phần tham gia gồm các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc Viễn thông Hà Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Bừng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Trịnh Văn Bừng, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức của Ban tổ chức hội nghị; sự điều hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc của đồng chí Bí thư Đảng bộ. Trong báo cáo của BCH Đảng bộ đã đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 của đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch đạt 103%, tăng trưởng 10% so với năm 2016. BCH Đảng bộ đã triển khai kịp thời và hiệu quả các chỉ thi, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ Viễn thông Hà Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đoàn kết, thống nhất, tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2018.

Tính đến ngày 27/12/2017 Đảng bộ Viễn thông Hà Nam là đơn vị cuối cùng trong tổng số 67/67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.  

                                             Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác