Thứ 5 Ngày 28/12/2017

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

Chiều 26/12, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Chiều 26/12, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, cán bộ, công chức (CBCC) ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, nhất là công tác cán bộ theo hướng đổi mới, đúng hướng dẫn của Trung ương. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụ thể, BTC Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, BTC Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Đã tinh giản được 77 biên chế trên tổng số 728 biên chế của 150 vị trí việc làm toàn tỉnh; tham mưu giúp Tỉnh ủy đánh giá, tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... 

Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chính sách cán bộ... được triển khai thực hiện tốt. Cùng đó, tham mưu triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, sinh hoạt chi bộ, quản lý và phát triển đảng viên. Trong năm đã kết nạp được 1.083 đảng viên.

Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2017, tổng hợp kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017; Tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, phân công cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy hoạch phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu ban hành văn bản về công tác cán bộ...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Phối hợp tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; có giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo, trong các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ..., nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh giúp cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Cũng tại hội nghị, BTC Tỉnh ủy đã phổ biến đến các đại biểu Quy định 102- QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị, khóa XII về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nhân dịp này 13 tập thể, 21 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.

Nguồn "Báo Hà Nam"

Các tin khác