Thứ 4 Ngày 13/12/2017

BTV Tỉnh uỷ cho ý kiến nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, y tế và giáo dục

Chiều 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 93, nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, y tế và giáo dục.

Chiều 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã diễn ra hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lần thứ 93, nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, y tế và giáo dục.

Theo đó, tại hội nghị, BTV Tỉnh uỷ đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện Kết luận số 47- KL/TU ngày 19/8/2016 của BTV Tỉnh ủy (liên quan đến việc xử lý các vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566 của UBND tỉnh về xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp); tình hình thực hiện và các nội dung liên quan đến Kết luận số 70 - KL/TU ngày 6/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về dự án Bệnh viện Nhi và Trung tâm y tế chất lượng cao kết hợp nhà ở chuyên gia tại Khu trung tâm y tế chất lượng cao; việc bàn giao Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam cho trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kết luận số 47- KL/TU của BTV Tỉnh ủy, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện, những khó khăn, vướng mắc; và thảo luận hướng xử lý theo đề xuất của Ban Cán sự UBND tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu về nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Tiến độ thực hiện Kết luận 47 của BTV Tỉnh ủy như báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh là chậm, nhưng việc xử lý các vi phạm không nên nóng vội, phải trên cơ sở rà soát kỹ các hồ sơ, rà soát quy hoạch để đảm bảo vận dụng phù hợp. Các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất và nhân dân còn thắc mắc phải trên cơ sở thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai để dân biết, giám sát.

Về cơ chế giá, trên cơ sở rà soát hồ sơ có đề xuất, tham mưu với căn cứ pháp lý rõ ràng. Trong quá trình rà soát hồ sơ, phương án, nếu phát hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên sẽ xử lý nghiêm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương phải quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Kết luận 47 của BTV Tỉnh ủy. Sau hội nghị này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bổ sung, chỉnh sửa báo cáo để trình BTV Tỉnh ủy tiếp tục xem xét, ra kết luận.

Về việc bàn giao Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam cho Trường Đại học sư phạm Hà Nội để thành lập phân hiệu của trường tại Hà Nam, trên cơ sở xem xét, thảo luận báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, hội nghị đã nhất trí với đề xuất hỗ trợ về kinh phí để đảm bảo lương cho đội ngũ giáo viên và hoạt động đào tạo của nhà trường trong thời gian đầu thành lập.

Về tình hình thực hiện dự án Bệnh viện Nhi và Trung tâm y tế chất lượng cao kết hợp nhà ở chuyên gia tại Khu trung tâm y tế chất lượng cao (Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý) theo Kết luận 70 của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Phủ Lý chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Liên danh Công ty TNHH Nhạc Sơn - Công ty TNHH Định An (nhà đầu tư) thực hiện quy trình tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cấp ủy, chính quyền địa phương về việc điều chỉnh cục bộ lô đất CC1-BV thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm Y tế chất lượng cao của vùng, làm cơ sở hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Nhi và Khu nhà ở cho chuyên gia, cán bộ, công nhân viên bệnh viện theo quy định.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
báo cáo nội dung về thực hiện Kết luận 47 của BTV Tỉnh ủy.

Kết quả lấy ý kiến, cơ bản nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đồng tình với phương án điều chỉnh quy hoạch. Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến điều chỉnh quy hoạch, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất BTV Tỉnh ủy thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ lô đất CC1-BV thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm y tế chất lượng cao để hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án.

Thảo luận về nội dung này, cơ bản các ý kiến đồng tình với báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình. Một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm: đây có phải là bệnh viện thuộc cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương hay không? Nên cân nhắc quy mô và vị trí khu nhà ở cho chuyên gia (trên cơ sở xác định rõ quy mô bệnh viện và nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên và đảm bảo quy hoạch chung); cần có văn bản thống nhất về vấn đề thu hút đầu tư dự án này; xem xét kỹ tính khả thi của dự án; nên lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, uy tín… 

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, xem xét lại quy hoạch dự án; tính toán khoảng lùi, diện tích…, trong đó, vị trí đất mặt đường không bố trí khu nhà ở mà để thu hút đầu tư, khoảng lùi không thấp hơn 50m; trao đổi rõ với nhà đầu tư về phương thức tiến hành, đảm bảo đúng quy hoạch, tiến độ…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác