Thứ 3 Ngày 05/12/2017

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVIII

Sáng nay (5/12), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Sáng nay (5/12), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Năm 2017, dù đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, song trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số tồn tại, hạn chế.

Đó là việc chậm giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị; chậm triển khai, giải quyết, thực hiện các nội dung mà BTV Tỉnh uỷ đã kết luận, chỉ đạo như việc thu hút đầu tư đạt thấp… Đây là những vấn đề mà các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của cấp, ngành để tìm ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ năm 2018, đây là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND tỉnh, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Từ đó có các giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thực hiện trong thời gian còn lại.

Đánh giá các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, gỡ những nút thắt trong thực hiện các đề án trọng điểm; đôn đốc, đẩy nhanh  tiến độ các dự án đầu tư gắn với quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư; giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị và các vấn đề BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã có kết luận chỉ đạo; đôn đốc đẩy nhanh các dự án trọng điểm phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Xây dựng và thực hiện quyết liệt chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở…

Về một số nội dung chủ yếu của các tờ trình, báo cáo trình tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý đây đều là những nội dung quan trọng,đề nghị đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và quyết nghị, trong đó cần đảm bảo quán triệt đầy đủ các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề và các kết luận có liên quan của Tỉnh ủy; Thường vụ Tỉnh uỷ; đảm bảo phù hợp với định hướng đầu tư phát triển của tỉnh và sự lãnh đạo của các cấp ủy.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Nâng cao chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, khó và bàn giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong cả giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Nâng cao chất lượng kỳ họp, đề nghị các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan tham gia đầy đủ các phiên họp, nhất là phiên chất vấn, trả lời chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu.

Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 tại kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, năm 2017, toàn tỉnh đã chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất. Tổng sản phẩm trong tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 10,84%. Xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, tiến độ, chất lượng thực hiện một số chương trình, đề án trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với năm 2016; thu hút đầu tư đạt thấp.

Chất lượng một số dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp và sinh hoạt của nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là điện, nước sạch, xử lý nước thải. Giải phóng mặt bằng còn khó khăn, thi công, giải ngân một số dự án chậm; quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, quy hoạch, trật tự xây dựng còn hạn chế. Tai nạn giao thông giảm về số vụ song số người bị thương, tử vong còn cao; kiểm soát xe quá tải trọng chưa thật sự hiệu quả. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu…

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao, năm 2018 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được UBND tỉnh xác định: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chủ động phòng, chống thiên tai; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018; thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nghị quyết giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2017; phương án dự kiến giao biên chế năm 2018… Đồng thời nghe và xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác