Thứ 3 Ngày 28/11/2017

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh

Sáng 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến vào các nội dung Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Sáng 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 22 cho ý kiến vào các nội dung Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo việc tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa XVIII. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2017 tại hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo của UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh và các ngành; thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các ban đối với các báo cáo của UBND tỉnh, thông qua các dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết; một số nội dung về công tác tổ chức; trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn; thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Tiếp đó, hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tóm tắt một sô nội dung trình xin ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, năm 2017, tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm duy trì tốc độ tăng trưởng khá (11,3%). Xuất khẩu, thu ngân sách tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì tốt...

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11% so với ước thực hiện năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,8 triệu đồng...

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến một số vấn đề liên quan lĩnh vực tài chính; tài nguyên môi trường, danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2017, 2018; Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Điều chỉnh nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh.

Mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy tại trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45 HĐND về việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT giai đoạn 2017-2020. Tình hình giao và sử dụng biên chế năm 2017, phương án thực hiện năm 2018; Quy hoạch, phát triển công nghiệp - thương mại tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2035; kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Về các nội dung báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu năm 2018. So sánh các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, từ đó có giải pháp phấn đấu thực hiện cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực. Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến làm rõ thêm một số chỉ tiêu, lĩnh vực dự kiến thực hiện năm 2018 và tính khả thi đối với từng nhóm vấn đề cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang cơ bản nhất trí với những nội dung trình tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã trình, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí. Riêng chỉ tiêu về thu ngân sách đề nghị điều chỉnh phấn đấu thực hiện đạt trên 7.000 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư. Tháo gỡ các nút thắt trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công nghiệp. Xem xét, rà soát lại các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Triển khai hiệu quả các HTX vệ tinh cho doanh nghiệp nhất là trong sản xuất lúa, rau, củ quả và bò sữa. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Bên cạnh nuôi dưỡng nguồn thu cần có giải pháp chống thất thu, trượt giá, lạm phát. Đốc thúc các doanh nghiệp thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản và nộp thuế đúng hạn. Về lĩnh vực đầu tư công, rà soát, phân bổ nguồn ngân sách hợp lý.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác