Thứ 2 Ngày 13/11/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ngày 11/11/2017, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

      Ngày 11/11/2017, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Về dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 700 đồng chí là lãnh đạo, thanh tra viên Sở Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh; giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; trưởng phòng giáo dục - đào tạo và cán bộ phụ trách thanh tra; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh.

      Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tuệ - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát biểu, giới thiệu về các quan điểm, chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy; đồng thời thông tin về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong những năm qua.

      Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Bích Huệ - Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành; đồng thời đưa ra các tình huống vụ việc cụ thể để Hội nghị trao đổi, thảo luận, đưa ra phương pháp, cách thức xử lý, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có lý, có tình.

      Hội nghị tập huấn giúp cho các nhà quản lý giáo dục, cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Hà Nam có thêm những kiến thức bổ ích, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý; góp phần xây dựng môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh,thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo /.

Đinh Công Tấn
Ban Nội chính Tỉnh ủy

Các tin khác