Thứ 6 Ngày 10/11/2017

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ2018-2020.

Chiều ngày 07/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ2018-2020.

      Chiều ngày 07/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ2018-2020.

      Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng 27 đồng chí là bí thư (hoặc phó bí thư) các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy. Đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2020.

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai hướng dẫn kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2020; quán triệt thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung đã nêu trong Hướng dẫn số 15-HD/TU, ngày 23/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2020; việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh đề nghị các Đảng ủy cơ sở chủ động triển khai tổ chức Hội nghị hướng dẫn các chi bộ trực thuộc; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ; duyệt chương trình, nội dung, thời gian, nhân sự, cách thức thực hiện cho từng chi bộ. Mỗi đảng bộ cơ sở lựa chọn 01 chi bộ tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Sau Đại hội có văn bản tổng hợp báo cáo kết quả đại hội chi bộ gửi vềBan Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trần Hậu - Văn phòng Đảng ủy Khối

Các tin khác