Thứ 3 Ngày 07/11/2017

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ”

Sáng ngày 06/11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu Trường Chính trị tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

      Sáng ngày 06/11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại biểu Trường Chính trị tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Tọa đàm

      Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận vào 4 nhóm vấn đề cơ bản: (1) khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, từ đó cần phải nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện. (2) xây dựng đội ngũ giảng viên (chuyên trách và kiêm chức) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. (3) đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị phải phù hợp với từng đối tượng học viên; phát huy tính tích cực của học viên trong học tập; xây dựng và sử dụng giáo án điện tử đạt hiệu quả; gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá, dự giờ...(4) sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị phục vụ công tác giảng dạy.

      Kết luận Tọa đàm, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đơn vị cần chủ động, nghiêm túc quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác giáo dục lý luận chính trị; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng lấy học viên làm trung tâm; Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và kỹ năng soạn, giảng giáo án điện tử. Mỗi cán bộ, giảng viên phải có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy...

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận Tọa đàm

      Tọa đàm lần này là bước chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017-2018 của Trung ương và tỉnh thời gian tới./.

Phòng LLCT- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác