Thứ 3 Ngày 31/10/2017

Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 30/10/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2017. Đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu bế giảng lớp học.

      Chiều ngày 30/10/2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt 2 năm 2017. Đồng chí Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu bế giảng lớp học.

      Tham gia lớp học có 80 học viên là các quần chúng ưu tú của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong thời gian học tập (từ ngày 25-30/10/2017), các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đ/c Trịnh Văn Bừng - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi khóa học

Toàn cảnh của buổi Lễ

      Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các học viên cần vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhiệm vụ được phân công, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập, công tác để sớm trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

      Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trong đó có 29 học viên xếp loại giỏi; 51 học viên xếp loại khá.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác