Thứ 6 Ngày 20/10/2017

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017

Sáng 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 cho gần 300 học viên là cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, cán bộ một số ngành trong khối khoa giáo... trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị; đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

      Sáng 18/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2017 cho gần 300 học viên là cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp, cán bộ một số ngành trong khối khoa giáo... trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị; đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

      Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương và của tỉnh truyền đạt nội dung các chuyên đề: Kỹ năng tuyên truyền miệng; Định hướng của Đảng về chính sách dân số và phát triển trong tình hình mới; Những vấn đề đặt ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tuyên giáo hiện nay; Công tác tham mưu về lĩnh vực y tế – Một số vấn đề đặt ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Đ/c Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

      Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên tham gia lớp tập huấn; ghi nhận và biểu dương một số đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong 9 tháng đầu năm 2017, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và thời gian tới.

Phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác