Thứ 5 Ngày 12/10/2017

Công đoàn Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 11/10/2017, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

      Ngày 11/10/2017, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

      Đại hội đã tiến hành tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 -2022. Đại hội bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp

Các tin khác