Thứ 6 Ngày 13/10/2017

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017

Sáng ngày 11/10/217, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiên, đồng chí Phạm Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I UBKT Tỉnh ủy;

      Sáng ngày 11/10/217, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hiên, đồng chí Phạm Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I UBKT Tỉnh ủy;

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

         9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra được 64 lượt tổ chức đảng và 19 lượt đảng viên, trong đó kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới và 18 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; giám sát chuyên đề được 82 lượt tổ chức đảng và 18 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 43 đảng viên, trong đó cấp ủy viên các cấp là 09 đồng chí (05 đồng chí đảng ủy viên cơ sở, 04 đồng chí chi ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 34 đảng viên, cảnh cáo 07 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

         Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017 được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xác định: Rà soát, chủ động tham mưu và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở; chú trọng phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét xử lý và đề nghị xử lý đảng viên vi phạm (nếu có). Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nhất là nơi có vấn đề “nổi cộm”, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2017 đạt kết quả tốt. Tham mưu tổ chức tốt việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 ./.

                                                                 Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy Kim Bảng

Các tin khác