Thứ 6 Ngày 06/10/2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác quý IV

Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017.

      Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017.

      Quý III/2017, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy các cấp chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ nổi bật; đôn đốc các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo; giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng chống dịch bệnh; thực hiện chính sách xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cũng như kế hoạch khảo sát việc quán triệt học tập, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp tiếp  tục được Thường trực Tỉnh ủy và các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy vai trò tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo bảo đảm tính thiết thực, toàn diện, kịp thời.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo quý III còn những hạn chế: Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dự báo tình hình có thời điểm chưa chủ động; nội dung và phương pháp đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” chưa đạt hiệu quả cao. Chế độ thông tin, báo cáo còn chưa thường xuyên, kịp thời…

      Triển khai nhiệm vụ quý IV/2017, hội nghị đã thống nhất 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tham mưu học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng các cấp; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày kỉ niệm trong quý; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tuyên truyền đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tổ chức Hội thảo “Đồng chí Lương Khánh Thiện với quê hương Hà Nam” tại Hà Nội...

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Hải Long.

      Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác