Thứ 4 Ngày 13/09/2017

Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra các nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn

Sáng 12/9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các Nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Liêm và Bình Lục.

      Sáng 12/9, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các Nhà máy cung cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Liêm và Bình Lục.

      Tham gia Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy còn có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành chức năng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang kiểm tra Nhà máy nước tại xã Hưng Công ( Bình Lục).

      Tại huyện Thanh Liêm và Bình Lục hiện có 20 trạm cấp nước sạch tập trung phục vụ dân sinh, trong đó, huyện Thanh Liêm có 12 trạm; huyện Bình Lục có 8 trạm. Về tình hình sử dụng nước sạch tập trung, đến nay huyện Thanh Liêm có 11 xã và 1 thị trấn được cấp nước sạch, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh hơn 90%, trong đó số người sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là hơn 41%.

      Hiện tại huyện Thanh Liêm còn 6 xã chưa được cấp nước sạch tập trung, người dân sử dụng nước mưa, nước giếng khoan để sinh hoạt…nguồn nước chưa bảo đảm. Tại huyện Bình Lục, 18 xã và 1 thị trấn đều đã có nước sạch, với gần 80% dân số đã sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung.

Hồ nước đầu vào của Trạm cấp nước sạch Đồng Tâm ở xã Thanh Phong (Thanh Liêm).

      Thực hiện chủ trương xã hội hóa Chương trình nước sạch nông thôn, trong số 20 trạm cấp nước sạch tập trung ở hai huyện Thanh Liêm và Bình Lục, có 14 trạm đã giao cho các doanh nghiệp tư nhân quản lý và vận hành, còn lại 6 trạm do thôn và xã quản lý. Qua thực tế cho thấy, chất lượng nước sạch của các doanh nghiệp tư nhân cung cấp tương đối bảo đảm, còn lại trạm cấp nước do thôn, xã quản lý (chủ yếu là các công trình nhỏ) vận hành vẫn còn hạn chế, chưa bảo đảm theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Một số dự án do doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư tiến độ triển khai còn chậm, có tư tưởng trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ hàng năm từ ngân sách nhà nước, thậm chí có dự án phải xin gia hạn thời gian thực hiện 3 lần.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang kiểm tra Trạm cấp nước sạch Đồng Tâm xã Thanh Phong (Thanh Liêm)

      Kiểm tra thực tế Nhà máy nước tại xã An Lão, An Đổ, Hưng Công (Bình Lục); Trạm cấp nước sạch Đồng Tâm xã Thanh Phong, Thanh Hải (Thanh Liêm), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai xây dựng dự án theo đúng cam kết để cấp nước phục vụ dân sinh; quan tâm đến việc quản lý vận hành nhà máy để bảo đảm nguồn nước cung cấp cho người dân đạt chất lượng theo quy định.

      Đối với một số dự án đang thi công dở dang cần đẩy nhanh tiến độ  xây dựng đường ống để phục vụ nhân dân nằm trong vùng. Về phía các doanh nghiệp, sau khi đào đường chôn ống phải nhanh chóng hoàn trả lại mặt đường đảm bảo giao thông. Đối với các trạm cấp nước hoạt động không hiệu quả, chất lượng nguồn nước cung cấp không bảo đảm, các ngành cần nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh có phương án xử lý.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác