Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết  việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sáng ngày 23/6/2017, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong doanh nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017....

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức phát động “Tháng công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về  An toàn, vệ sinh lao động” năm 2017
Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức phát động “Tháng công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2017

Sáng ngày 28/4, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Công nhân lao động Khu công nghiệp Đồng Văn I – huyện Duy Tiên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và hưởng ứng “Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động” năm 2017....