Thứ 7 Ngày 19/08/2017

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe báo cáo tình hình thu hút đầu tư

Sáng 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư và việc thực hiện cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư năm 2016, 2017.

      Sáng 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư và việc thực hiện cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư năm 2016, 2017.

      Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

      Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại hội nghị nêu rõ: Trong những năm gần đây, thu hút đầu tư của tỉnh đạt kết quả khá (đứng trong top 10, top 15 của cả nước), đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh thu hút được 688 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 197 dự án FDI và 491 dự án trong nước) với tổng vốn đăng ký 2.181,1 triệu USD và 87.904,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2006 – 2010 thu hút được 194 dự án với tổng vốn đăng ký 305 triệu USD và 4.118 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 – 2015, thu hút được 245 dự án đầu tư, tăng 26,3% so với giai đoạn 2006 - 2010 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.065 triệu USD và 13.928 tỷ đồng, tăng lần lượt là 349,3% và 338,2% so với giai đoạn 2006 – 2010, riêng thu hút đầu tư nước ngoài tăng 3 lần về số dự án và vốn đầu tư so với giai đoạn 2006 -2010.

      Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh thu hút được 158 dự án đầu tư (43 dự án FDI, 115 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 708 triệu USD và 39.062,2 tỷ đồng. Tổng số dự án thu hút từ năm 2016 đến nay đạt 64,4% về số dự án so với cả giai đoạn 2011-2015.

      Nhờ thực hiện tốt thu hút đầu tư, tổng thu ngân sách Nhà nước của các dự án đầu tư thu hút từ năm 2011 đến nay ước đạt 10.492,6 tỷ đồng, trong đó, thu từ các dự án FDI là 5.577,8 tỷ đồng, thu từ các dự án đầu tư trong nước là 4.914,9 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 6/2017, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 121.452 người, trong đó, lao động nước ngoài là 972 người (chiếm gần 2%), lao động nữ 77.861 người, chiếm 64,1%, lao động từ các tỉnh lân cận chiếm khoảng 18%. Từ năm 2010 đến nay, tổng diện tích cho 403 dự án của các doanh nghiệp thuê là 3.371,34 ha; tỷ lệ sử dụng đất của các dự án ước đạt trên 60% so với tổng diện tích thuê.

Nhiều năm qua, Hà Nam luôn được đánh giá là một trong những tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

      Đánh giá kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn trong thu hút đầu tư đó là: Công tác giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư ngoài KCN còn chậm so với tiến độ đăng ký. Do đặc điểm địa hình (đồng chiêm trũng, ao, hồ …) dẫn đến suất đầu tư xây dựng của tỉnh cao so với một số tỉnh lân cận. Việc cung cấp nguồn lực cho các doanh nghiệp còn hạn chế, đặc biệt là nguồn lực chất lượng cao. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa chưa được quan tâm; khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp … Trong công tác xúc tiến đầu tư, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư còn chồng chéo, dàn trải. Kinh phí dành cho hoạt động xúc tiến đầu tư còn hạn hẹp. Môi trường đầu tư của tỉnh chưa thực sự thông thoáng ... 

      Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung: Cần đánh giá rõ, cụ thể những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thu hút đầu tư. Có giải pháp nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ về điện, nước … Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón các nhà đầu tư. Chú trọng tới việc đảm bảo an ninh trật tự trong các khu công nghiệp. Nghiêm túc thực hiện 10 cam kết của UBND tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn lao động. Quan tâm tới chất lượng các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Chú trọng tới các nhà đầu tư trong nước …

      Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Trong những tháng đầu năm 2017, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chưa thu hút được những dự án mang tính đột phá ... Nguyên nhân đã được nêu ra, có nguyên chủ quan, nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là cơ bản. Đó là việc xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và các thiết chế liên quan còn hạn chế. 

      Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Về định hướng đầu tư, cần thực hiện đúng các chủ trương của tỉnh, không cấp phép, không thu hút các dự án đầu tư lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Về thu hút đầu tư FDI, cần nghiên cứu phương pháp xúc tiến đầu tư cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả; dành nguồn lực cho công tác xúc tiến đầu tư. Có chính sách để thu hút và khuyến khích các tổ chức, cá nhân giúp tỉnh thu hút đầu tư. Chủ động thực hiện xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư đang kinh doanh tại Việt Nam, cả trong tỉnh và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà đầu tư hạ tầng với Ban quản lý các KCN và các cơ quan liên quan trong tiếp cận và giải đáp các thắc mắc của các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh, đảm bảo thông suốt.

      Về thu hút các nhà đầu tư trong nước: Quan tâm thu hút các tập đoàn doanh nghiệp lớp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh khởi nghiệp. Về môi trường đầu tư, thực hiện nghiêm các cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề mà nhà đầu tư phản ánh. Phối hợp, báo cáo với các Bộ, ngành của Trung ương để giải quyết những vướng mắc của các nhà đầu tư. Nghiên cứu để đề xuất các nội dung để cải thiện môi trường đầu tư …

Nguồn "Báo Hà Nam"

Các tin khác