Thứ 4 Ngày 09/08/2017

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      Ngày 08/8/2017, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Bùi Hồng Thanh - phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở, Bí thư các chi bộ và lãnh đạo, cán bộ CC, VC các phòng nghiệp vụ, trung tâm thuộc Sở…

Đồng chí Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nghị quyết

      Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Oang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu, truyền đạt và triển khai thực hiện đến Đảng viên và cán bộ CC, VC trong Đảng bộ Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”;

Các đại biểu dự hội nghị

      Hội nghị cũng đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, CC, VC trong cơ quan, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)./.

Các tin khác