Thứ 3 Ngày 01/08/2017

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 13

Sáng ngày 01/8/2017, tại Hội trường Đảng bộ Viễn thông Hà Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng.

      Sáng ngày 01/8/2017, tại Hội trường Đảng bộ Viễn thông Hà Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 13 mở rộng.

      Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Ba - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Trưởng, phó các Ban, đoàn thể của Đảng ủy khối, đại diện lãnh đạo các Phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

      Hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 6, 7 và đề ra nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017; cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nhất trí giới thiệu nhân sự kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                              Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác