Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ  công tác trọng tâm năm 2017
Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017

Chiều ngày 05/01/2017, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị....