Thứ 2 Ngày 31/07/2017

Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Ngày 27/7/2017, Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đến dự có đ/c Đỗ Luận - Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đ/c Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đ/c là lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đ/c lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng….

      Ngày 27/7/2017, Thành ủy Phủ Lý tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đến dự có đ/c Đỗ Luận -  Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đ/c Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đ/c là lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đ/c lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng….

      Tham dự lớp tập huấn gồm 134 đồng chí là ủy viên UBKT Thành ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy viên UBKT các Đảng ủy cơ sở. Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn được nghiên cứu 03 chuyên đề gồm: một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Những vấn đề cần nắm vững trong Quy định thi hành chương VII, chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, quy định giám sát trong Đảng; thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

      Qua lớp tập huấn nhằm xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đồng thời, góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ chính trị được phân công./.

 Ngô Duyên - Phạm Dũng

Các tin khác