Thứ 2 Ngày 31/07/2017

Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều 28 -7, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Trần Đức Thuần - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo.

      Chiều 28-7, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Trần Đức Thuần- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo.

      Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại. Các thành viên ban chỉ đạo đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công; góp phần thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nam sâu rộng trên cả nước và nước ngoài.

      Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan báo chí truyền thông về các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại. Các cấp, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương Đảng, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, tham quan du lịch, hội nghị xúc tiến đầu tư, các hội thảo, các cuộc tiếp xúc, trao đổi về kinh tế, văn hóa với nước ngoài của Hà Nam, người Việt Nam ở nước ngoài về thăm tỉnh. Tăng cường quảng bá về tỉnh trên các kênh thông tin đối ngoại Trung ương như VTV4, VTC1… góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng cường sức lan tỏa hình ảnh đất và người Hà Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong cộng đồng quốc tế.. Các địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2017, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Tích cực tuyên truyền những thành tựu đạt được của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào và sự kiện Việt Nam đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2017. Các cơ quan báo chí cần tăng cường các bài viết về tỉnh đăng tải trên các báo, đài của Trung ương nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đất và người Hà Nam, tiềm năng của Hà Nam, góp phần tích cực vào công tác thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Phòng Tuyên truyền

Các tin khác