Thứ 6 Ngày 21/07/2017

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Hà Nam

Chiều ngày 20/7/2017, đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với CBCS Công an tỉnh Hà Nam.

      Chiều ngày 20/7/2017, đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm và làm việc với CBCS Công an tỉnh Hà Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Tổng cục an ninh; Tổng cục Cảnh sát nhân dân; Tổng cục xây dựng lực lượng và các cục nghiệp vụ BCA.

Đồng chí Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an Hà Nam.

      Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Nam đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước. Chủ động xây dựng, thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế trọng điểm. Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh thông tin…Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã điều tra làm rõ 132/164 vụ đạt 80,5%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Phát biểu và chỉ đạo tại buổi làm việc  đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới  Công an Hà Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Phải đặc biệt quan tâm làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung vào những việc cần làm ngay, tự soi, tự sửa, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Kiện toàn lại đội ngũ các đơn vị theo hướng tinh gọn, tăng cường cho cơ sở. Phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về công tác Công an năm 2017. Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, nhất là những tác động từ bên ngoài. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tập trung thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác đấu tranh với các tổ chức phản động. Đấu tranh mạnh với các băng, nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí nóng; tội phạm hoạt động dưới hình thức núp bóng công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Kiên quyết không để tội phạm lộng hành gây bức xúc dư luận. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, gắn kết phong trào với các phong trào cách mạng, các cuộc vận động “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”; cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng yêu cầu Công an Hà Nam phải khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các mặt công tác để xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.Tại Hội nghị, ghi nhận những đề xuất của Công an tỉnh, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo ngay những giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Công an Hà Nam.

Đồng chí Thượng tướng, Giáo sư Tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Công an Phát biểu chỉ đạo và các đại biểu dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và các đại biểu dự buổi làm việc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

      Cũng tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đồng chí Nguyễn Đình Khang,Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá khái quát kết quả đạt được của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Công an tỉnh phải đặc biệt quan tâm tới công tác tăng cường cán bộ về cơ sở; tập trung đẩy mạnh công tác PCCC  và tập trung  xử lý nghiêm tình trạng vi phạm về xe quá khổ, quá tải nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn/.

Các tin khác