Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 30/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Duy Tiên hội nghị lần thứ 06 để bầu chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị...

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020
Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020

Trung tâm chính trị thị xã Duy Tiên vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020....

Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 25/6, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. ...

Chuyên Ngoại: 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 455 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Chuyên Ngoại: 244 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 455 đảng viên toàn Đảng bộ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày 03-04/5/2020, Đảng bộ xã Chuyên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025...

 Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Ngoại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Ngoại lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Ngoại long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chúc mừng Đại hội. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên dự, chỉ đạo đại hội ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tiên Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 1,5 ngày từ 01-02/5/2020, Đảng bộ xã Tiên Sơn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025...

Đại hội Đại biểu phường Châu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Đại hội Đại biểu phường Châu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 30/4-01/5/2020, Đảng bộ phường Châu Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự, chỉ đạo đại hội...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trác Văn nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trác Văn nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 28-29/4/2020, Đảng bộ xã Trác Văn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự, chỉ đạo hội nghị....

Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Duy Tiên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trị hội nghị....

Đảng bộ xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 26 và 27/4, Đảng bộ xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy; đồng chí Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thị ủy đã tới dự....