Thứ 5 Ngày 13/07/2017

Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý đi vào hoạt động.

Bắt đầu từ ngày 10/7/2017, Thành phố Phủ Lý chính thức đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công của Thành phố tại địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý. Thời gian làm việc: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

      Bắt đầu từ ngày 10/7/2017, Thành phố Phủ Lý chính thức đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công của Thành phố tại địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Lương Khánh Thiện - Thành phố Phủ Lý. Thời gian làm việc: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

 

     

      Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý trực thuộc Văn phòng UBND Thành phố Phủ Lý và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND Thành phố.

      Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý được thành lập theo Quyết định số 576/ QĐ-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2017 của UBND Tỉnh. Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính công của Thành phố gồm 10 cán bộ công chức thuộc các ban, ngành của Thành phố trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả. Các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý gồm 14 lĩnh vực như: Tư pháp; Công Thương; Giáo dục đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Lao động thương binh và xã hội; Nội vụ; Nông nghiệp; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra; Thông tin tuyên truyền; Văn hóa Thông tin; Xây dựng. Ngoài ra lĩnh vực đất đai do văn phòng đất đai chi nhánh Phủ Lý giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền. Trong đó 5 lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường; Xây dựng, Lao động thương Binh xã hội, Tư pháp, Kế hoạch đầu tư và  9 lĩnh vực như: Công thương; Giáo dục và đào tạo; Giao thông vận tải; Nội vụ; Nông nghiệp; Tài chính; Thanh tra; thông tin Tuyên truyền; Văn hóa thông tin. Cán bộ của văn phòng HĐND- UBND Thành  phố  làm việc tại trung  tâm có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho các phòng, ban chuyên môn để giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Các  lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính không thực hiện tại trung tâm hành chính công Thành phố như: Lĩnh vực Công an, Quân sự, Thi hành án dân sự. Các đơn vị triển khai theo sự chỉ đạo của ngành dọc và thực hiện tại trụ sở đơn vị. Tầng 1 của trung tâm là khu vực tiếp nhận và trả kết qủa. Tầng 2 của trung tâm gồm phòng làm việc của lãnh đạo Trung tâm và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thành phố Phủ Lý.

     

      Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa hiện đại của các ban, ngành.

      Việc đưa Trung tâm hành chính công Thành phố Phủ Lý đi vào hoạt động sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, nâng cao tinh thần phục vụ, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện các giao dịch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Phủ Lý./.

 

 


 

Các tin khác