Thứ 5 Ngày 13/07/2017

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Ngày 12/7/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

      Ngày 12/7/2017, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Kiểm - Trưởng phòng GDLLCT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc. Với tổng số 535 đại biểu tham dự.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Bừng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần này nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 08-CT/TW, của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết có hiệu quả tại các TCCS đảng trực thuộc trong khối. 

      Để việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện và yêu cầu các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, công nhân lao động của doanh nghiệp, từng cấp ủy cơ sở phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa các Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

                                                                           Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác