Làng nghề

1. Dệt lụa Nha Xá - mộc Nam Duy Tiên

2. Trồng dâu nuôi tằm ươm tơ An Mông Dưỡng Thọ xã Tiên Phong – Duy Tiên

3. Rượu Bèo xã Tiên Nội huyện Duy Tiên

4. Mây giang đan xuất khẩu Hoàng Đông – Duy Tiên

5. Trống Đọi Tam - Đọi Sơn – Duy Tiên.

6. Dệt Lưu Xá, Nhật Tân – Kim Bảng

7. Gốm Đanh Xá, Ngọc Sơn Thị  trấn Quế - Kim Bảng

8. Thêu ren An Hoà, Thanh Hà – Thanh Liêm

9. Nón lá Khoái, quán xã Liêm Sơn – Thanh Liêm.

10. Đậu phụ Đầm xã Liêm Tuyền – Thanh Liêm

11. Đục chạm đá, Kiện Khê – Thanh Liêm

12. Đồ sừng mỹ nghệ Đô Hai, xã An Lão -  Bình Lục

13. Dũa cưa Đại Phu, An  Đổ  -  Bình Lục

14. Làng mộc Bùi xã Trịnh Xá huyện Bình Lục.

15. Bún Tái xã Đinh Xá – Bình Lục

16. Vớt cá bột, nuôi cá con Văn Xá, Đức Lý – Lý Nhân.

17. Dệt Đại Hoàng, Hoà Hậu – Lý Nhân.

18. Giống chuối  ngự tiến Vua, Đại Hoàng, xã Hoà Hậu – Lý Nhân.

19. Trồng sen (Trần Thương, Trác Nội) Nhân Đạo – Lý  Nhân.

20. Bánh đa Chều xã Nguyên Lý – Lý Nhân.

21. Mộc Cao Đà, Nhân Mỹ - Lý Nhân.

22. Đan tren Bảo Lý, Chân Lý – Lý Nhân.

23. Đan lưới vó Cầu Không, Bắc Lý – Lý Nhân.

24. Rượu Vọc xã Vụ Bản – Bình Lục.

Các tin cùng chuyên mục