Lễ hội truyền thống

1. Lễ hội chùa Long Đọi Sơn – Duy Tiên hàng năm vào 3 ngày từ 19/3 đến 21/3.

2. Lễ hội đền Lảnh Giang - Mộc Nam Duy Tiên hàng năm mở 2 kỳ: 18/6 đến 25/6; 18/8/ đến 25/8.

3. Lễ hội đình An Mông – Tiên phong – Duy Tiên tổ chức 3 ngày từ 6/1 đến 8/1 tưởng niệm Nguyệt Nga phu nhân nữ tướng thời Hai Bà Trưng.  Trong lễ hội có trò chơi cướp cầu độc đáo giành cho các cụ già từ 50 tuổi trở lên.

4. Lễ hội đền Trúc – Ngũ động Thi Sơn – Kim Bảng từ 6/1 đến 8/1 tưởng niệm chiến thắng của Lý Thường Kiệt trên đường chống Tống binh Chiêm, có múa hát dặm Quyển Sơn độc đáo.

5. Lễ hội đình Công Đồng xã An Thái -  Bình Lục từ ngày 9/2 đến 12/2, có nhiều nghi thức và trò chơi dân gian độc đáo.

6. Lễ dâng hương tưởng niệm 15 tháng giêng, ngày mất Nguyễn Khuyến nhà thơ  Vị Hạ - Trung Lương – Bình Lục.

7. Lễ hội đền Trần Thương xã Nhân Đạo – Lý Nhân từ 18/8 đến 20/8 kỷ niệm chiến thắng và ngày mất Trần Hưng Đạo.

8. Lễ hội đình Yên Trạch xã Bắc Lý – Lý Nhân  từ 24 đến 25 tháng giêng, có múa hát Lải Lèn độc đáo.

9. Hội thi thả diều 15/5 ở Đại Hoàng, xã Hoà Hậu – Lý Nhân.

10. Vật võ Liễu Đôi từ 5 đến 10/1 ở Đống Cầu, Đống Thượng xã Liêm Túc – Thanh Liêm.

11. Hội làng Gừa Liêm Thuận – Thanh Liêm ngày 4/1 có trò chơi cướp cầu.

12. Lễ hội bơi chải đứng trên sông Đáy vào ngày 16/8 của 4 thôn: Ô Cách, Võ Giang, Trung Thứ và Lường xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm tưởng niệm chiến thắng của Vũ Cố Đại vương giúp Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

Các tin cùng chuyên mục