Thứ 2 Ngày 10/07/2017

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Chiều 6/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Chiều 6/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      6 tháng đầu năm, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Ngành tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ, thực hiện quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo hướng đổi mới, tham mưu thực hiện quy trình bổ sung cấp ủy viên, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bộ nhiệm lại cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Công tác kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm kịp thời, chất lượng. Cán bộ được bầu, bổ nhiệm chức vụ mới phát huy được năng lực, trình độ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát triển đảng được quan tâm thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tổ chức 5 lớp tìm hiểu về Đảng cho 238 quần chúng ưu tú, kết nạp 467 đảng viên mới, chất lượng đảng viên mới được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  ghi nhận kết quả của cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đạt được thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức toàn ngành cần chủ động hơn trong tham mưu, nắm chắc tình hình nội bộ. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đã đề ra như: tham mưu kiện toàn cấp ủy, chức danh lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch; tham mưu tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” gắn với đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

      Cùng với đó, tham mưu hoàn thành bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và phê duyệt theo phân cấp; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, giúp cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

      Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp chủ động nghiên cứu, đề xuất một số nội dung thí điểm, sắp xếp các đơn vị đang có bất cập theo tình hình thực tế địa phương; xây dựng vị trí việc làm bảo đảm phát huy năng lực cán bộ; đánh giá cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với tiêu chí và thực tế; tham mưu bổ nhiệm cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng tiêu chuẩn, quy trình, giám sát chặt chẽ việc tuyển dụng cán bộ, đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chú trọng phát triển đảng trong doanh nghiệp và vùng đồng bào có đạo.

Nguồn "Báo Hà Nam"

Các tin khác